Herroepingsrecht

Juridische informatie over het annuleren van uw aankoop bij Netensio.

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum van sluiting van het contract. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Netensio, Michael Felber, Bahnhofstraße 88, 70794 Filderstadt, telefoon: +49 7158 91 81 901, fax: +49 7161 50 78 - 344, e-mail: info@netensio.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte stellen van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht indient vóór Verzending van het einde van de herroepingstermijn.


Gevolgen van de herroeping

Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.