Gegevensbescherming

Juridische informatie over gegevensbescherming op Netensio.

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. communicatie via e-mail) onderhevig kan zijn aan veiligheidsleemten. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van de in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

Wij gebruiken de gegevens die u ons verstrekt om uw bestelling uit te voeren en te verwerken. Voor de verwerking van de betalingen geven wij de hier vereiste betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling belast is en, indien van toepassing, aan de betalingsdienstaanbieder die in opdracht van ons werkt of aan de betalingsdienst die u in het kader van de bestelling heeft gekozen.


Gebruik van gegevens bij registratie voor de e-mail nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij de daarvoor benodigde gegevens of door u verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief en dat kan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of door gebruik te maken van het daarvoor bestemde contactformulier. link in de nieuwsbrief.

Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde Om functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en door uw computer kunnen worden gelezen. zal zijn. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie verwijderd, dat wil zeggen, na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en ons of onze partnerbedrijven in staat stellen om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het instellen van cookies en dat u individueel op de hoogte wordt gesteld van de acceptatie ervan. de acceptatie van cookies te beslissen of uit te sluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen. Als cookies niet worden geaccepteerd, wordt de functionaliteit van onze website kan worden beperkt.


Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien echter op deze website de IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat dit gebeurt.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Privacybeleid voor het gebruik van Google Adsense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor de integratie van advertenties van Google Inc. ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Via deze webbakens kan informatie zoals het bezoekersverkeer op deze pagina's worden geëvalueerd.

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van reclameformaten wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractuele partners van Google. Google zal echter uw IP-adres niet samenvoegen met andere gegevens die door u zijn opgeslagen.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken.


Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, over informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, alsmede over het intrekken van verleende toestemmingen of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan contact op met onze klantenservice.