Cookie Toestemmingsmanager voor OXID eShop

Informeer uw klanten specifiek over individuele cookies van uw OXID eShop en laat uw klant beslissen welke cookie wordt geaccepteerd en welke niet.

Integratiegids

Single shop licentie

117,81 €

incl. BTW
Productgroep:
Oxidmodule
Oxid-versie:
CE / PE / EE 4.10.x - 6.x
PHP-versie:
PHP 5.x - PHP 7.4
IonCube Loader (gratis):
IonCube Loader nodig
Toepassingsgebied:
Beveiliging
Licentie-opties:
Volledige versie
30 dagen
testversie

30 dagen testversie

kosteloos

Test voor 1 maand
Productgroep:
Oxidmodule
Oxid-versie:
CE / PE / EE 4.10.x - 6.x
PHP-versie:
PHP 5.x - PHP 7.4
IonCube Loader (gratis):
IonCube Loader nodig
Toepassingsgebied:
Beveiliging
Licentie-opties:
30 dagen testversie

Onversleutelde licentie

177,31 €

incl. BTW
Productgroep:
Oxidmodule
Oxid-versie:
CE / PE / EE 4.10.x - 6.x
PHP-versie:
PHP 5.x - PHP 7.4
IonCube Loader (gratis):
geen IonCube nodig
Toepassingsgebied:
Beveiliging
Licentie-opties:
Volledige versie (onversleuteld)

OXID eShop Module: Cookie Toestemmingsmanager

Met deze uitbreiding kunnen uw OXID eShop bezoekers bepalen welke cookies door het systeem mogen worden geplaatst en welke niet.

Met de Cookie Consent Manager kunt u in uw OXID eShop een schakelaar instellen die voorkomt dat onbevoegden de cookie-settingscode uitvoeren. In de volgende paragrafen zullen we uitleggen hoe u cookies kunt aanmaken en hoe u de switch in uw sjabloon kunt gebruiken.

Aanmaken van cookies in de OXID eShop Administratie

Navigeer in de OXID eShop Administration, in de linker navigatie naar het menu-item:

"Netensio Software" → "Cookie Manager" → "Cookie Manager".

In het volgende masker kunt u gegevensrecords voor de in de shop gebruikte cookies aanmaken, categoriseren en beheren.

De volgende velden zijn beschikbaar

Actief:
Activeer / deactiveer de weergave van het aangemaakte cookiebestand in de popup Cookie Consent.

Cookie-ID:
ID van het koekje. Wordt gebruikt in de query naar de cookie-schakelaar

Cookie naam:
Naam van het koekje. Wordt weergegeven in de individuele selectie van de cookie Toestemming Popup in de Shop Template

Cookie categorie:
Verdeel uw cookie-record in de volgende drie categorieën

  1. Categorie Functioneel
    Functionele cookies verzamelen bijvoorbeeld informatie over gebruikersgedrag, laadtijd en het gedrag van een website met verschillende browsers of worden gebruikt om opgevraagde functies zoals het afspelen van video's mogelijk te maken. Functionele cookies kunnen worden in- en uitgeschakeld en zijn niet nodig voor de werking van de winkel.

  2. Categorie Marketing
    Marketing cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die door de gebruiker worden bezocht en om gepersonaliseerde reclame voor de gebruiker te maken. Marketing cookies zijn afkomstig van externe diensten, zoals Facebook of LinkedIn, en staan ook bekend als cookies van derden. Marketing cookies kunnen worden in- en uitgeschakeld en zijn niet nodig voor de werking van de winkel.

  3. Categorie: Essentieel
    Vereiste cookies zijn nodig om de basisfuncties van de website te waarborgen. Ze maken basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk. Zonder deze cookies kan de OXID eShop niet goed functioneren. Als essentiële gecategoriseerde cookie-records, kunnen niet worden gedeselecteerd door de gebruiker en moeten worden geaccepteerd om de winkel goed te laten functioneren.

Sorteren:
Specificeer de sortering van uw cookie-records binnen de toegewezen cookie-categorie met oplopende numerieke sortering.

Activering van het Cookie Consent popup venster in OXID eShop

Om het pop-up venster in de winkel te activeren, moet u de volgende optie in de OXID eShop Administration in de winkelinstellingen aanvinken:
"Klanten moeten akkoord gaan met het gebruik van cookies."

Gebruik van de cookieschakelaar in de shop template

Als er een code in uw winkelsjabloon zit die een cookie zou instellen bij de uitvoering, dan moet u de code bij de cookieswitch plaatsen.

Voorbeeld zonder schakelaar:
Laten we aannemen dat de volgende regel van de code een cookie op de uitvoering zet.Voorbeeld met Cookie Switch:
U hebt een cookie aangemaakt in de Cookie Manager Admin met het ID "voorbeeld" en wilt dat de bovenstaande scriptcode alleen wordt uitgevoerd als het cookie met het ID "voorbeeld" door de gebruiker van de pagina is geaccepteerd.

Integratiegids