Gewasproductafbeeldingen met GIMP

Gewasproductafbeeldingen met GIMP

Met het gratis beeldbewerkingsprogramma GIMP, een handig hulpmiddel voor het bewerken van productafbeeldingen, is ook beschikbaar voor winkeliers zonder Adobe Photoshop. Productafbeeldingen bijsnijden met GIMP is eenvoudig en met onze instructies voor het grafische programma kunt u snel het gewenste resultaat bereiken: een productafbeelding bijsnijden die niet te onderscheiden is van die van een professionele grafische ontwerper.

Inhoud: Productafbeelding bijsnijden met GIMP


  • Gebruik de padtool om een sectie rond een productafbeelding te tekenen
  • Latere bewerking van het pad voor een nauwkeuriger resultaat
  • Selecteer een pad, kopieer het en sla het op in een nieuwe laag


Helaas is het nog steeds niet de regel dat u vrijgestelde productafbeeldingen krijgt van leveranciers en fabrikanten en veel winkeleigenaren besparen de dure investering in een Photoshop-werkplek, vooral in de bouwfase van het winkelsysteem. Vroeg of laat zult u dus productafbeeldingen moeten vrijgeven zonder gebruik te kunnen maken van Photoshop. Bij het zoeken naar alternatieve grafische programma's voor het bijsnijden van productafbeeldingen hoort men al snel over de gratis grafische bewerkingssoftware GIMP. GIMP is uitstekend geschikt voor het bijsnijden van productbeelden.

Eerst moeten we een productafbeelding openen voor onze online shop in GIMP. Druk hiervoor op de toetsencombinatie CTRL + O onder Windows. Selecteer een afbeelding die een object bevat dat u wilt bijsnijden en open deze.

De afbeelding wordt nu weergegeven in de werkruimte. Om nauwkeuriger te werken, drukken we één keer op de Z-toets van het toetsenbord om het zoomhulpmiddel te selecteren. Met de linkermuisknop ingedrukt, kunnen we nu een deel van de afbeelding selecteren en wanneer we de muisknop loslaten, wordt het geselecteerde gebied ingezoomd op de grootte van uw werkgebied.

Gebruik van de padtool om een sectie rond een productafbeelding te tekenen

Vervolgens selecteren we het lassgereedschap in de werkbalk in de linkerbovenhoek en beginnen we met een linkerklik op de rand van het object een kader rond het uit te snijden object te tekenen. Met elke verdere linkse klik wordt een ander ankerpunt gecreëerd van waaruit u verder kunt werken. Sleep het kader rond het gehele object en voltooi uw invoer door te klikken op het eerste punt dat u instelt. Het pad wordt nu afgesloten en u krijgt automatisch een selectie die overeenkomt met de omtrek van het object. Deze selectie wordt weergegeven door een kleine bewegende lijn.

Produktbilder freistellen mit GIMP - Pfad erstellen

Latere bewerking van het pad voor een nauwkeurigere bijsnijding

Om de nog wat harde randen glad te strijken en zo een visueel beter resultaat te bereiken, klikken we in de menubalk één keer op Selectie en dan op Verbergen. In het menu van het openingscontact kan men direct de vooraf ingestelde waarde van 5 pixels bevestigen. Ons pad heeft nu duidelijk meer selectiepunten dan voorheen en de selectie lijkt meer afgerond.

Selecteer een pad, kopieer het en sla het op in een nieuwe laag

Druk nu op de combinatie CTRL + C op het toetsenbord en direct daarna staat de toetsencombinatie CTRL + V en het door u geselecteerde object in een zwevende selectie. Klik met de rechtermuisknop op de zwevende selectie (laagvenster rechtsboven) en klik dan op de nieuwe laag. De zwevende selectie is nu een nieuwe laag met je vrijgekomen object.

So gehts: Neue Ebene aus Pfad erstellen - GIMP

Selecteer nu de oude laag in het lagenvenster en verberg deze door op het oogsymbool te klikken. U ziet nu alleen het geïsoleerde object en kunt het opslaan. Selecteer het PNG-formaat om de transparantie te behouden.

So sieht das freigestellte Produktbild aus

Meer informatie

Bezoekers die geïnteresseerd zijn in dit artikel hebben op de volgende pagina's ook nuttige informatie over dit onderwerp gevonden.